การจัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ผู้แต่ง: หิรัญ จักรเสน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5.00 ดูรีวิว
  ฿ 220.00  
หยิบใส่รถเข็น

TAGS: การแสดง การแสดงดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน

Share on social media:

หน้า: 180

รายละเอียดสำหรับ: การจัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ความสำเร็จของการแสดงด้านดนตรี ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่เบื้องหน้าของผู้ชม ผู้ฟังภายใต้ กรอบระยะเวลาของการแสดงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงเบื้องหลังที่ต้องอาศัยองค์ประกอบของความสำเร็จอีก หลายด้าน อาทิแนวคิด การออกแบบ การสรรค์สร้างและการบริหารจัดการ หนังสือการจัดการแสดงดนตรี พื้นเมือง ผลงานเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญ จักรเสน มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการแสดงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การนำเสนอเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีเนื้อหาที่ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยแล้ว ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นทั้งนักประพันธ์เพลงและมีประสบการณ์ด้านการจัดการ แสดงดนตรีจึงทำให้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทางวิชาการที่อาศัยประสบการณ์จริงของผู้เขียนเป็นฐานรองรับ

Login to post a review

Login

รายการอื่น ๆ
การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

ผู้แต่ง :ธนัชพร กิตติก้อง

1,000.00
 
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม : Environmental Graphic Design

ผู้แต่ง :กษม อมันตกุล

240.00
 
[TEST-epub] ทดสอบไฟล์ epub

ผู้แต่ง :ทดสอบ

80.00
 
[TEST-text] ทดสอบไฟล์ Text

ผู้แต่ง :

FREE
 
ศิลปะภาพพิมพ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์

ผู้แต่ง :ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี

1,000.00
 
Fine Arts Day Edit_Tape 01

ผู้แต่ง :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FREE
 
เส้นทางสู่ดนตรีบำบัด ในประเทศไทย : My Music Therapy Journey in Thailand

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
[TEST-ตัวเล่ม] หนังสือมีตัวเล่ม

ผู้แต่ง :ทดสอบ

150.00
 
[TEST-video] วีดิโอ

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE
 
เพลงของนกตัวน้อย: กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็ก

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00