เส้นทางสู่ดนตรีบำบัด ในประเทศไทย : My Music Therapy Journey in Thailand

ผู้แต่ง: พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
0.00 ดูรีวิว
  ฿ 1,000.00  
หยิบใส่รถเข็น

TAGS: ดนตรีบำบัด ดนตรีบำบัดสำหรับเด็ก ดนตรีบำบัดสำหรับครอบครัว ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

Share on social media:

ISBN: 978-616-438-507-8

หน้า: 244

รายละเอียดสำหรับ: เส้นทางสู่ดนตรีบำบัด ในประเทศไทย : My Music Therapy Journey in Thailand

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีความพิเศษเป็นอย่่างมาก มีเนื้อหา เกี่ยวกับหัวข้อที่มีความพิเศษ และเขียนโดยผู้เขียนที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ภายในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวและงานเขียนมากมายที่พูดถึงประโยชน์และผลของการใช้ดนตรีเพื่อการเยียวยามนุษย์ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลในหลากหลายวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามวิชาชีพดนตรีบำบัดนั้นเริ่มมีการจัดการศึกษาขึ้นครั้งแรก ย้อนเวลากลับไป ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1940 และในสหราชอาณาจักรได้เปิดหลักสูตรดนตรีบำบัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1960 ขณะที่ในประเทศไทยได้มีการเปิดหลักสูตรดนตรีบำบัดขึ้นเป็นแห่งแรก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีค.ศ. 2013 และในปัจจุบันประเทศไทยมีนักดนตรีบำบัดจำนวน ประมาณ 45 คน ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของดนตรีบำบัด หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นหนังสือภาษาไทยด้านดนตรีบำบัดเล่มแรกที่เขียนขึ้นโดยนักดนตรีบำบัด ซึ่งผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และที่มาของดนตรีบำบัดในฐานะที่เป็นวิชาชีพหนึ่ง อีกทั้งยังจะได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของนักดนตรีบำบัดและงาน วิจัยด้านดนตรีบำบัดบางส่วนอีกด้้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือ ที่มีชื่อว่า  “ดนตรีบำบัด” ที่เขียนขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.บุษกร บิณฑสันต์ อาจารย์ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีค.ศ. 2010 ที่ได้กล่าวถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานดนตรีบำบัดในหลาย ๆ ประเทศ และได้พิจารณาถึงความแตกต่างของปรัชญาและแนวทางของดนตรีบำบัดในแต่ละประเทศ

Login to post a review

Login

รายการอื่น ๆ
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม : Environmental Graphic Design

ผู้แต่ง :กษม อมันตกุล

240.00
 
การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

ผู้แต่ง :ธนัชพร กิตติก้อง

1,000.00
 
ศิลปะภาพพิมพ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์

ผู้แต่ง :ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี

1,000.00
 
[TEST-text] ทดสอบไฟล์ Text

ผู้แต่ง :

FREE
 
เพลงของนกตัวน้อย: กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็ก

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
[TEST-epub] ทดสอบไฟล์ epub

ผู้แต่ง :ทดสอบ

80.00
 
การจัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ผู้แต่ง :หิรัญ จักรเสน

220.00
 
Fine Arts Day Edit_Tape 01

ผู้แต่ง :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FREE
 
[TEST-ตัวเล่ม] หนังสือมีตัวเล่ม

ผู้แต่ง :ทดสอบ

150.00
 
[TEST-audio] เสียงเพลงบำบัด

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE