การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

ผู้แต่ง: ธนัชพร กิตติก้อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
0.00 ดูรีวิว
  ฿ 1,000.00  
หยิบใส่รถเข็น

TAGS: การแสดง ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงสด ละคร

Share on social media:

ISBN: 978-616-438-498-9

หน้า: 234

รายละเอียดสำหรับ: การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

หนังสือที่อยู่ในมือขณะนี้ เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์สำหรับนักศึกษาและครูผู้สอนการละครและ การแสดงในประเทศไทย เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาและครูผู้สอนการละครและการแสดง ในประเทศไทย เข้าใจสถานะความรู้ของตนว่า อยู่ที่ไหน และเชื่อมต่ออย่างไร ในโลกวิชาการที่เคลื่อน และมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

ผู้เขียน ธนัชพร กิตติก้อง เขียน แปล และสกัดแก่นความรู้มาจากหนังสือหลายเล่ม ล้วนเป็นเล่ม ที่ยากในการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง แต่ก็เป็นหนังสือสำคัญสำหรับนักการละครที่จะไปศึกษาต่างประเทศ ต้องอ่าน ต้องทำความเข้าใจ และย่อยไว้ในสมอง เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดใจรับรู้ทำบริบทต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนของแนวคิด ทฤษฎี จากนักการละครหลาย ๆ คนที่ล้วนเป็นบรมครู ทางศิลปะการละคร

Login to post a review

Login

รายการอื่น ๆ
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม : Environmental Graphic Design

ผู้แต่ง :กษม อมันตกุล

240.00
 
Fine Arts Day Edit_Tape 01

ผู้แต่ง :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FREE
 
เพลงของนกตัวน้อย: กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็ก

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
เส้นทางสู่ดนตรีบำบัด ในประเทศไทย : My Music Therapy Journey in Thailand

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
[TEST-audio] เสียงเพลงบำบัด

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE
 
[TEST-video] วีดิโอ

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE
 
[TEST-epub] ทดสอบไฟล์ epub

ผู้แต่ง :ทดสอบ

80.00
 
การจัดการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ผู้แต่ง :หิรัญ จักรเสน

220.00
 
ศิลปะภาพพิมพ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์

ผู้แต่ง :ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี

1,000.00
 
[TEST-ตัวเล่ม] หนังสือมีตัวเล่ม

ผู้แต่ง :ทดสอบ

150.00