ศิลปะภาพพิมพ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์

ผู้แต่ง: ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
0.00 ดูรีวิว
  ฿ 1,000.00  
หยิบใส่รถเข็น

TAGS: ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ดิจิทัล ซิลค์สกรีน ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แกะโลหะ ภาพพิมพ์หิน

Share on social media:

ISBN: 978-616-438-555-9

หน้า: 203

รายละเอียดสำหรับ: ศิลปะภาพพิมพ์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์

หนังสือที่มีชื่อว่า ศิลปะภาพพิมพ์ / Printmaking: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์เล่มนี้ไม่ใช่ หนังสือที่มีเนื้อหาใหม่แต่เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนเองที่คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ม.ขอนแก่น การเรียบเรียงเนื้อหาภายในเล่มนั้นจะมีความแตกต่างจากการวางลำดับของบท ภายในเล่มจากหนังสือศิลปะภาพพิมพ์ที่ผ่านมาซึ่งมักจะอิงตามทามไลน์ของประวัติศาสตร์ศิลป์ แต่หนังสือเล่ม นี้มิได้อิงตามหลักที่ว่าแต่ได้นำกระบวนการดิจิตอลซึ่งมิใช่กระบวนการพิมพ์แบบดั้งเดิมที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นมาไว้ ในบทแรกเนื่องจากเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่กำลังอยู่ในโหมดดิจิตอลและง่ายต่อความเข้าใจในการนำไป ประยุกต์ใช้สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

Login to post a review

Login

รายการอื่น ๆ
การแสดง/Performance: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มานซ์

ผู้แต่ง :ธนัชพร กิตติก้อง

1,000.00
 
การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม : Environmental Graphic Design

ผู้แต่ง :กษม อมันตกุล

240.00
 
[TEST-text] ทดสอบไฟล์ Text

ผู้แต่ง :

FREE
 
เพลงของนกตัวน้อย: กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็ก

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
เส้นทางสู่ดนตรีบำบัด ในประเทศไทย : My Music Therapy Journey in Thailand

ผู้แต่ง :พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

1,000.00
 
[TEST-audio] เสียงเพลงบำบัด

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE
 
[TEST-video] วีดิโอ

ผู้แต่ง :ทดสอบ

FREE
 
Fine Arts Day Edit_Tape 01

ผู้แต่ง :คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FREE
 
[TEST-epub] ทดสอบไฟล์ epub

ผู้แต่ง :ทดสอบ

80.00
 
[TEST-ตัวเล่ม] หนังสือมีตัวเล่ม

ผู้แต่ง :ทดสอบ

150.00